Návrhy prednesené 26. apríla 2012 – generálny advokát Y. Bot.