Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 823/2011, annettu 16 päivänä elokuuta 2011 , asetuksessa (EU) N:o 867/2010 markkinointivuodeksi 2010/11 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta