Οδηγία του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών μελών των αναφερομένων στην πιστοποίηση και σήμανση καλωδίων (συρματοσχοίνων), αλύσεων και αρπαγών (γάντζων) (73/361/ΕΟΚ)