Regulamentul (CE) nr . 1342/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 privind aplicarea unor restricții asupra importurilor de anumite produse din oțel din Federația Rusă