Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 732/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Göttinger Feldkieker (ChOG)]