Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 732/2011, 22. juuli 2011 , millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Göttinger Feldkieker (KGT)]