Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 732/2011 af 22. juli 2011 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Göttinger Feldkieker (BGB))