Věc T-254/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. října 2020 – Intermarché Casino Achats v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Správní řízení – Rozhodnutí, kterým se nařizuje provedení kontroly – Námitka protiprávnosti článku 20 nařízení (ES) č. 1/2003 – Právo na účinný procesní prostředek – Rovnost zbraní – Povinnost uvést odůvodnění – Právo na nedotknutelnost obydlí – Dostatečně závažné nepřímé důkazy – Nepřímé důkazy účasti na protiprávních jednáních – Proporcionalita“)