Neuvoston direktiivi , annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987 , kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (87/402/ETY)