Nõukogu direktiiv , 25. juuni 1987 , kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme ette kinnitatud ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (87/402/EMÜ)