Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6490 — EADS/Israel Aerospace Industries/JV) EØS-relevant tekst