Beslut nr 1/2020 av handelskommittén EU–Singapore av den 17 april 2020 om ändring av bilagorna 10-A och 10-B till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore [2020/677]