Sklep št. 1/2020 Odbora za trgovino EU-Singapur z dne 17. aprila 2020 o spremembi prilog 10-A in 10-B k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur [2020/677]