Rozhodnutie Výboru pre obchod medzi EÚ a Singapurom č. 1/2020 zo 17. apríla 2020, ktorým sa upravujú prílohy 10-A a 10-B k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou [2020/677]