Odluka U br. 1/2020 Odbora Za Trgovinu Između EU-a I Singapura od 17. travnja 2020. o izmjenama priloga 10-A i 10-B Sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura [2020/677]