Kawża C-445/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-14 ta’ Novembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Qorti tal-Appell għal Kwistjonijiet Amministrattivi fil-Qasam Ekonomiku, il-Pajjiżi l-Baxxi) – Vaselife International BV, Chrysal International BV vs College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Regolament (KE) Nru 1107/2009 – Tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti – Kummerċ parallel – Bidla tat-tul tal-validità tal-permess għal kummerċ parallel – Identità tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti u tal-prodott ta’ referenza – Kundizzjonijiet)