Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Reakcja na kwestię wzrostu cen żywności - Wskazówki dotyczące działania na szczeblu UE