Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Udfordringerne i forbindelse med de stigende fødevarepriser - Retningslinjer for en EU-indsats