Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky na rozpočtový rok 2012