Staat van ontvangsten en uitgaven van het agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het financiële jaar 2012