Energoregulatoru sadarbības aģentūra – Ieņēmumu un izdevumu pārskats 2012. gadam