Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2012 m. pajamų ir išlaidų sąmata