Zadeva C-61/09: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz - Nemčija) – Landkreis Bad Dürkheim proti Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Skupna kmetijska politika — Integrirani administrativni in kontrolni sistem za nekatere sheme pomoči — Uredba (ES) št. 1782/2003 — Shema enotnega plačila — Skupna pravila za sheme neposrednih podpor — Pojem 201Eupravičen hektar — Nekmetijska dejavnost — Pogoji za to, da se kmetijska površina obravnava kot del kmetijskega gospodarstva)