Lieta C-61/09: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums ( Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Kopējā lauksaimniecības politika — Integrēta pārvaldības un kontroles sistēma noteiktām atbalsta shēmām — Regula (EK) Nr. 1782/2003 — Vienreizējo maksājumu shēma — Kopīgi tiešā atbalsta shēmu noteikumi — Jēdziens hektārs, par kuru ir tiesības pretendēt uz atbalstu — Ar lauksaimniecību nesaistīta darbība — Nosacījumi, lai lauksaimniecības zemi uzskatītu par saimniecībai piederošu zemi)