Asia C-61/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.10.2010 (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalzin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Landkreis Bad Dürkheim v. Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Yhteinen maatalouspolitiikka — Tiettyjen tukijärjestelmien yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä — Asetus (EY) N:o 1782/2003 — Tilatukijärjestelmä — Suoria tukijärjestelmiä koskevat yhteiset säännöt — Käsite tukikelpoinen hehtaari — Muu kuin maataloustoiminta — Edellytykset, joiden täyttyessä maatalousala katsotaan tilaan kuuluvaksi)