Kohtuasi C-61/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 14. oktoobri 2010 . aasta otsus (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Landkreis Bad Dürkheim versus Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Ühine põllumajanduspoliitika — Teatavate toetuskavade ühtne haldus- ja kontrollisüsteem — Määrus (EÜ) nr 1782/2003 — Ühtne otsemaksete kava — Otsetoetuskavade ühised eeskirjad — Mõiste toetuskõlblik hektar — Mittepõllumajanduslik tegevus — Tingimused, mille esinemisel saab põllumajandusmaad käsitada põllumajandusettevõtte maana)