Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi