Besluit (EU) 2020/1582 van de Raad van 23 oktober 2020 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen op de vergaderingen van de partijen bij de Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee