Решение (ЕС) 2020/1582 на Съвета от 23 октомври 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на срещите на страните по Споразумението за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан