Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. januára 2012.