2012 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas$