Predmet C-531/19: Rješenje predsjednika Suda od 29. srpnja 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Španjolska) – PO protiv Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real