Sag C-531/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 29. juli 2020 — PO mod Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanien)