Popravek Sklepa Komisije (2009/347/ES) z dne 20. aprila 2009 o stališču Skupnosti za sklep upravljalnih organov, na podlagi Sporazuma med vlado Združenih držav Amerike in Evropsko skupnostjo o usklajevanju programov za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme, o spremembi specifikacij za opremo za preslikovanje iz dela VII Priloge C k Sporazumu ( UL L 106, 28.4.2009 )