Zadeva C-719/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 30. decembra 2020 – Comune di Lerici/Provincia di La Spezia