SPOERGSMAAL NO 86 AF SCHWARTZENBERG (H-234/79) TIL UDENRIGSMINISTRENE FORSAMLET MED HENDBLIK PAA DET POLITISKE SAMARBEJDE: DE OLYMPISKE LEGE I MOSKVA OG MENNESKERETTIGHEDERNE