2004/787/EB: 2004 m. spalio 4 d. Komisijos rekomendacija, dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų produktų bei juose esančių medžiagų mėginių ėmimo ir aptikimo techninių gairių remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1830/2003Tekstas svarbus EEE