KIRJALLINEN KYSYMYS P-1001/04 esittäjä(t): Ulla Sandbæk (EDD) komissiolle. Iranin pappisvallan kanssa käytävä vähemmistöjä koskeva kriittinen vuoropuhelu.