SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-1001/04 af Ulla Sandbæk (EDD) til Kommissionen. Den kritiske dialog med det iranske præstestyre om minoriteter.