Nariadenie Komisie (ES) č. 381/2006 z  3. marca 2006 , ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny