Komisijas Regula (EK) Nr. 381/2006 ( 2006. gada 3. marts ), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem