Písemný dotaz E-1375/06 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisi. Ochrana vinařů při uvádění vína na trh