2006/15/EK: A Bizottság határozata ( 2006. január 12. ) a 2081/92/EGK tanácsi rendeletben előírt Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába történő bejegyzésre irányuló kérelemről ( Choucroute d’Alsace ) [OFJ] (az értesítés a C(2006) 5. számú dokumentummal történt)