2006/15/EÜ: Komisjoni otsus, 12. jaanuar 2006 , milles käsitletakse registreerimistaotlust nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2081/92 ette nähtud kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähise registrisse kandmiseks ( Choucroute d’Alsace ) [KGT] (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5 all)