2006/15/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2006 , které se týká žádosti o zápis do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Choucroute d’Alsace) (CHZO) (oznámeno pod číslem K(2006) 5)