Писмен въпрос E-000370/11 Morten Messerschmidt (EFD) до Комисията. Съвместимост с правото на ЕС на забраната за внос след случая с диоксин