Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9911 — Voith/PCSH/TSA) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 362/05