Endelig rapport fra høringskonsulenten (I henhold til artikel 16 og 17 i afgørelse 2011/695/EU vedtaget af formanden for Europa-Kommissionen af 13. oktober 2011 om høringskonsulentens funktion og kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EUT L 275 af 20.10.2011, s. 29 (»afgørelse 2011/695/EU«)).) Sag AT.40335 — rumænske gassammenkoblinger 2021/C 16/03