Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1721 оd 17. studenoga 2020. o utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka o zdravlju i kvaliteti života za anketu na uzorku u području dohotka i životnih uvjeta, u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)