Meddelelse til eksportører vedrørende anvendelse af REX-systemet i Den Europæiske Union med henblik på frihandelsaftalen med Vietnam 2020/C 196/06